Linear Instrument Ltd.,Part.

Home » เครื่องชั่งคำนวณราคา

เครื่องชั่งคำนวณราคา

ชนิดตัวเครื่องเป็นสแตนเลส

คุณสมบัติ

                                                                                                                   1. ชั่งแบบรวมราคาและแบบนับจำนวนชิ้น

                                                                                                                   2. หน้าจอแสดงน้ำหนัก หน้า-หลัง

                                                                                                                   3. ใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และ Battery

                                                                                                                   4. มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก

                                                                                                                   5.พิกัดน้ำหนัก 30 กิโลกรัม

IZSJKS30-5                            IZSJKSL30

LED                                                                                                                           LCD

WEIGHT SCALE MODEL JKS-01

                                                                                                                      – ขนาดถาด 33 X 23 ซม.

                                                                                                                      – ขนาดเครื่อง 33 X 34 X 12.5 ซม.

                                                                                                                      – น้ำหนักเครื่อง 3.82 kg

                                                                                                                      – ตัวฐานเครื่องเป็นพลาสติก

                                                                                                                      – แบ่งเป็นหน้าจอ LED กับ LCD

                                                                                                                      – หน้าจอแบบ LED ปรับความสว่างตัวเลขได้ 3 ระดับ

                                                                                                                      – หน้าจอแบบ LCD มีไฟ Backlight

                                                                                                                      – มีจุกยางรองถาดชั่ง


JKS5601A

WEIGHT SCALE MODEL JKS5601A

                                                                                                                       – ขนาดถาด 33 X 21.5 ซม.

                                                                                                                       – ขนาดเครื่อง 33 X 34 X 12 ซม.

                                                                                                                       – ตัวเครื่องเป็น Stainless ทั้หมด

                                                                                                                       – จอ LED สีแดง 3 แถว ตัวเลขสูง 0.65″0

                                                                                                                       – มีจุกยางรองถาดชั่ง


ชนิดตัวเครื่องเป็นพลาสติก

คุณสมบัติ

                                                                                                                   1. ชั่งแบบรวมราคา

                                                                                                                   2. สามารถคำนวณเงินทอนได้

                                                                                                                   3. หน้าจอแสดงน้ำหนัก หน้า-หลัง มี Backlight

                                                                                                                   4. ใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และ Battery

                                                                                                                   5. ถาดชั่งเป็นสแตนเลส

                                                                                                                   6. มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก

                                                                                                                   7.พิกัดน้ำหนัก 30 กิโลกรัม

P1150932             P1150947

PRICING SCALE MODEL SIMON

                                                                                                                      – ขนาดเครื่อง 33.5 x 32 x 10.5 cm

                                                                                                                      – ขนาดถาด 32.5 x 23 cm

                                                                                                                      – น้ำหนักเครื่อง 2.6 kg

                                                                                                                      – มีจุกยางรองถาดชั่ง


P1150931               P1150950

PRICING SCALE MODEL REMI

                                                                                                                      – ขนาดเครื่อง 31.5 x 34 x 9 cm

                                                                                                                      – ขนาดถาด 32.5 x 23 cm

                                                                                                                      – น้ำหนักเครื่อง 2.8 kg

                                                                                                                      – มีถาดสแตนเลสครอบถาดพลาสติก


berry               P1150951

PRICING SCALE MODEL BERRY

                                                                                                                      – ขนาดเครื่อง 28.5 x 35 x 11.5 cm

                                                                                                                      – ขนาดถาด 28 x 23.5 cm

                                                                                                                      – น้ำหนักเครื่อง 3.5 kg

                                                                                                                      – มีถาดสแตนเลสครอบถาดพลาสติก


JKS5006B

WEIGHT SCALE MODEL JKS5006B

                                                                                                                      – ขนาดถาด 28.5 X 23.5 ซม.

                                                                                                                      – ขนาดเครื่อง 32 X 35 X 43.5 ซม.

                                                                                                                      – น้ำหนักเครื่อง 3.55 kg

                                                                                                                      – จอแสดงผลแบบเสาตั้ง

                                                                                                                      – หน้าจอ LED สีแดง 3 แถว ตัวเลขสูง 0.65″

                                                                                                                      – ชั่งแบบรวมราคาและนับจำนวนได้

                                                                                                                      – ปรับความสว่างตัวเลขได้ 3 ระดับ

                                                                                                                      – มีถาดสแตนเลสครอบถาดพลาสติก


P1150952                             P1150953

WEIGHT SCALE MODEL JKS-02

                                                                                                                      – ขนาดเครื่อง 34.5 x 36 x 11 cm

                                                                                                                      – ขนาดถาด 34 x 23.5 cm

                                                                                                                      – น้ำหนักเครื่อง 3.75 kg

                                                                                                                      – บันทึกราคาสินค้าได้

                                                                                                                      – มีจุกยางรองถาดชั่ง

                                                                                                                        – มีเครื่องพิมพ์ในตัว ใช้กระดาษความร้อนขนาด 57 x 30 mm

                                                                                                                      – บัตรพิมพ์สามารถกำหนด วันที่ เวลา และเบอร์โทรศัพท์

ตัวอย่าง

P1150954


ชนิดพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

 TM-30A

BARCODE LABLE PRINTING SCALE MODEL

 TM-30A CAP. 30 KG. และ TM-15A CAP. 15 KG.

                                – พิกัดน้ำหนัก 15, 30 กิโลกรัม (ที่น้ำหนัก 0-15 กิโลกรัม อ่านละเอียด 5 กรัม และที่น้ำหนัก 15-30 กิโลกรัม อ่านละเอียด 10 กรัม)

                                – จอแสดงผลแบบ LCD ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยแสดงค่าหักภาชนะ 4 หลัก, แสดงน้ำหนัก 5 หลัก, แสดงราคาต่อหน่วย 6 หลัก,

                                   และแสดงราคาสินค้า 7หลัก

                                – สามารถบันทึกราคาสินค้าได้ 5,990 รายการ

                                – สามารถตั้งปุ่มลักรายการสินค้า (Shorcut) ได้ 73 รายการ

                                – สามารถโปรแกรมรายการสินค้าผ่านทางหน้าเครื่อง และผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                                – สามารถอัปโหลดและดาวโหลดข้อมูลสินค้าทางแฟลชไดร์

                                – หัวพิมพ์แบบเทอมอลปริ้นเตอร์ ขนาดกระดาษ : 58 x 40 มิลลิเมตร และ 58 x 50 มิลลิเมตร

                                – พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

                                – ขนาดภาชนะสำหรับชั่ง 392 x 253 มิลลิเมตร

                                – ใช้ไฟเลี้ยง AC 110-220 โวลต์

ตัวอย่าง BARCODE

                               

 Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: