Linear Instrument Ltd.,Part.

Home » Application Program

Application Program

BenchBaseBenchBase1

โปรแกรมแถมฟรีสำหรับ จอรุ่น NOVA-E, PROTON

Feature
1. เมนูของโปรแกรม เลือกแสดงได้ 2 ภาษา
2. สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ 2 รุ่น

2.1 76II (dot matrix printer) พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2 58II (thermal printer) พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3. สามารถเลือกโหมดการพิมพ์ได้ 2 แบบ

3.1 แบบอัตโนมัติ (พิมพ์เองเมื่อน้ำหนักนิ่ง)

       3.2 พิมพ์เมื่อกดปุ่มสั่งพิมพ์ ที่เครื่องชั่งน้ำหนัก

4.สามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. สามารถป้อนข้อมูลสินค้าได้ตามต้องการ
6.สามารถรายงานข้อมูลการชั่งได้
7.สามารถ export ข้อมูลการชั่งเป็น text file ได้

%d bloggers like this: