Linear Instrument Ltd.,Part.

Home » Application Program

Application Program

NEW Software โปรแกรม BarcodeLinear 

Barcode

-รับน้ำหนักตรงจากเครื่องชั่งผ่านช่องสัญญาณ Comport (RS232)

-บันทึกข้อมูลลง File Excel ทำให้สะดวกในการนำไปใช้งาน

-ข้อมูลที่บันทึกจะแยกเก็บลง File Excel  ตามวันที่ ๆ ใช้งาน (1 File ต่อ 1 วัน)

-พิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ สติ๊กเกอร์ Barcode เพื่อนำไปผนึกกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือเครื่องพิมพ์ชนิดอื่น ๆ

-ผู้ใช้งานสามารถกำหนด-ออกแบบ แบบฟอร์มการพิมพ์เองได้ ด้วย File Excel

-สามารถกำหนดแบบฟอร์มการพิมพ์สำหรับสินค้าแต่ละตัว ด้วย File Excel

-ผู้ใช้สามารถจัดการรายการสินค้าเองได้ด้วย File Excel

-ผู้ใช้สามารถใส่รูปภาพสินค้าลงในปุ่มเลือกสินค้าเองได้

-สามารถแบ่ง กลุ่มสินค้าได้ 6 กลุ่ม ๆ ละ 60 ชนิด

โปรแกรมพิมพ์ Barcode Sticker รับน้ำหนักจากเครื่องชั่งเข้าโปรแกรม Excel โดยตรง   (Excel version 2013 ขึ้นไป, Windows 10) ฟรี  DOWNLOAD

LinearLabel

-รับข้อมูลน้ำหนักจากเครื่องชั่งรุ่น Thunder และ MI-01                                                                            -บันทึกข้อมูลลง File Excel พร้อมกับพิมพ์ Barcode Sticker ด้วยการกดปุ่ม print ที่เครื่องชั่งเพียงปุ่ม     เดียว

 

โปรแกรมอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งเข้าโปรแกรม Excel โดยตรง (Excel version 2013 ขึ้นไป, Windows 10) ฟรี DOWNLOAD

linearexcel

สำหรับเครื่องจออ่านน้ำหนักรุ่น Q1-C, Thunder, MI-01, B27E, CWB22, Keli T1 (รุ่นอื่นจะเพิ่มเข้ามา)

สามารถเชื่อมต่อจออ่านน้ำหนักเข้ากับ Computer ทางช่อง COM port (Serail port, RS232) หรือ

ผ่านสาย USB to Serial จากนั้นเลือกรุ่น และช่อง COM Port ที่ต่ออยู่ กด Start โปรแกรมจะรอรับค่า

น้ำหนักจากจออ่านน้ำหนัก ในขณะที่รอรับน้ำหนักเราสามารถใช้งาน แก้ไข Sheet ใน Excel ได้ตามปกติ

และยังสามารถต่อเครื่องชั่งได้มากกว่า 1 ตัว โดย copy file excel นี้ไปที่ folder อื่น แล้วเปลี่ยนชื่อ

file จากนั้นเปิด file excel ตามปกติก็จะสามารถใช้งาน excel ได้ 2 file พร้อมๆกันและเชื่อมต่อ จอเครื่อง

ชั่งได้ 2 เครื่องพร้อมๆ โดยผ่าน port คนละช่อง

 

BenchBaseBenchBase1

โปรแกรมแถมฟรีสำหรับ จอรุ่น NOVA-E, PROTON

Feature
1. เมนูของโปรแกรม เลือกแสดงได้ 2 ภาษา
2. สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ 2 รุ่น

2.1 76II (dot matrix printer) พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2 58II (thermal printer) พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3. สามารถเลือกโหมดการพิมพ์ได้ 2 แบบ

3.1 แบบอัตโนมัติ (พิมพ์เองเมื่อน้ำหนักนิ่ง)

       3.2 พิมพ์เมื่อกดปุ่มสั่งพิมพ์ ที่เครื่องชั่งน้ำหนัก

4.สามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. สามารถป้อนข้อมูลสินค้าได้ตามต้องการ
6.สามารถรายงานข้อมูลการชั่งได้
7.สามารถ export ข้อมูลการชั่งเป็น text file ได้

%d bloggers like this: