Linear Instrument Ltd.,Part.

Home » 2018

Yearly Archives: 2018

Free Software โปรแกรม ฟรี

โปรแกรมพิมพ์ Barcode Sticker รับน้ำหนักจากเครื่องชั่งเข้าโปรแกรม Excel โดยตรง   (Excel version 2013 ขึ้นไป, Windows 10) DOWNLOAD

LinearLabel

-รับข้อมูลน้ำหนักจากเครื่องชั่งรุ่น Thunder และ MI-01                                                                            -บันทึกข้อมูลลง File Excel พร้อมกับพิมพ์ Barcode Sticker ด้วยการกดปุ่ม print ที่เครื่องชั่งเพียงปุ่ม     เดียว

 

โปรแกรมอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งเข้าโปรแกรม Excel โดยตรง (Excel version 2013 ขึ้นไป, Windows 10) DOWNLOAD

linearexcel

สำหรับเครื่องจออ่านน้ำหนักรุ่น Q1-C, Thunder, MI-01, B27E, CWB22, Keli T1

 

สินค้าใหม่

 

B27E1     B27E2

หัวอ่านน้ำหนักรุ่น B27E ต่อ RS232

 

B6SE1     B6SE2

หัวอ่านน้ำหนักรุ่น B6SE ชั่งสัตว์ นับชิ้น

 

 

XK3113 LED1       XK3113 LED2              LED

XK3113 LCD1     XK3113 LCD2     LCD

หัวอ่านน้ำหนักรุ่น XK3113 กันน้ำ กันฝุ่น เปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก

 

LS-SDE1          LS-SDE2

หัวอ่านน้ำหนักรุ่น LS-SDE นับชิ้น สะสมน้ำหนัก เปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก

 

B27+แท่น1    B27+แท่น2

แท่นชั่งรุ่น B27E

 

XK3113 LCD+แท่น       XK3113 LED+แท่น

LCD                                                  LED

แท่นชั่งรุ่น XK3113 กันน้ำ กันฝุ่น

สินค้าใหม่

K2N-2

เครื่องชั่งขนาด 600kg แบบมีล้อเข็น สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย

 

Q1-C-3

 

เครื่องชั่งนับจำนวน